شهر-خرو-نیشابور

شهر خرو

احتمالا معرفی شهر خرو همان معرفی چیکوه است به نوعی دیگر ، چیکوه از دل شهر خرو برون تراویده پس بهتره قبل از هر چیزی شهر خرو رو معرفی کنی...

ادامه مطلب